Воскресенье, 24.01.2021, 11:57
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Каталог статей | Регистрация | Вход
Агро-Био-Тех
«Вымпел»-описание
Поиск
Микроудобрения
Семена
ГУМАТ КАЛИЯ 45грн.
Риверм
Статистика сайта
Стимулятор роста Вымпел 2
Микроудобрения ОРАКУЛ
 
Главная » Статьи » Экологическое земледелие

РИВЕРМ экономит гербициды

ЗВІТ
Вивчити ефективність застосування рідкого органічного добрива «Ріверм» в баковій суміші з гербіцидом Пік на зрошуваній озимій пшениці.
Місце проведення - дослідне поле інституту землеробства південного регіону УААН.
Мета досліджень - вивчити ефективність захисної дії бакових сумішей рідкого органічного добрива «Ріверм» і гербіциду Пік на зрошуваній озимій пшениці.
Бур'яни - серйозні конкуренти озимої пшениці та інших сільськогосподарських культур у боротьбі за поживні речовини, воду та світло. Втрати урожаю від них досягають 50% (4, 6, 7). Крім того, бур'яни є вогнищем поширення грибних хвороб та фітофагів. Забур'яненість посівів ускладнює виконання багатьох видів польових робіт, збирання урожаю, обробіток ґрунту (2, 3, 4). В зв'язку з цим боротьба з бур'янами є необхідним елементом технологій вирощування сільськогосподарських культур. Домінуючим ланцюгом в системі захисту посівів зернових культур від бур'янів є застосування гербіцидів.
Сучасні системи захисту посівів сільськогосподарських культур від бур'янів мають бути спрямовані не тільки на збереження врожаю, але й на екологічні, санітарно-гігієнічні, соціальні аспекти їх оптимізації. В зв'язку з цим на дослідному полі інституту в 2008 році закладено дослід по вивченню ефективності зменшеними від загально прийнятих норм гербіциду Пік, 75% в.г. та органічного добрива «Ріверм». Сорт зрошуваної озимої пшениці Херсонська 99. Агротехніка вирощування культури рекомендована для зрошуваних земель півдня України. Розмір дослідних ділянок 25м2, повторність - чотириразова.
Обліки бур'янів проводили згідно загально прийнятих методик (1,5).
Хімічні обробки дослідних ділянок проводили за допомогою ранцевого обприскувача "Тітан-14". Норма витрати робочої рідини 300 л/га.
Схема досліду

№ п/п Варіант Строк застосування
1 Контроль (без гербіциду) —
2 Пік, 75% в.г., 20 г/га + 4% «Ріверм» кінець фази кущіння
3 Пік, 75% в.г., 20 г/га кінець фази кущіння
4 Пік, 75% в.г., 15 г/га+ 4% «Ріверм» кінець фази кущіння
5 Пік, 75% в.г., 15 г/га кінець фази кущіння
6 Пік, 75% в.г., 10 г/га+ 4% «Ріверм» кінець фази кущіння
7 Пік, 75%в.г., 10 г/га кінець фази кущіння
8 Пік, 75% в.г., 20 */га+ 4% «Ріверм» + 1,5% «Ріверм» кінець фази кущіння кінець цвітіння •

Результати досліджень. По видовому складу серед бур'янів на дослідних ділянках домінували грицики звичайні, кучерявець Софії (відповідно 42,9 - 49,3 і 23,1 - 29,5%). Заселеність озимої пшениці осотом рожевим коливалась в межах 9,2 - 12,3%, амброзією полинолистою - 8,5 -10,7%.
Результати обліку бур'янів перед проведенням хімічної обробки та після неї приведені в таблиці 1.
Таблиця 1. Вплив бакової суміші гербіциду Пік і рідкого органічного добрива «Ріверм» на зниження забур'яненості озимої пшениці
Херсонська 99 (ІЗПР, 2008р.)

№ варіанта Забур'яненість, шт./м

перед хімпрополкою через 30 днів
після хімічної
обробки перед
збиранням
урожаю % зниження до контролю
1 47,3 51,4 52,3 —
2 44,2 9,2 1,2 97,5
3 48,3 10,3 1,2 97,5
4 46,9 9,7 4,8 89,2
5 45,6 15,6 12,5 72,6
6 45,7 11,4 22,5 51,1
7 44,9 32,3 26,4 41,3
8 48,0 11,9 1,3 97,3
НІР 0,5% 5,01
Одержані данні показують, що застосування гербіциду Пік, 75% в.г. сприяло істотному зменшенню забур'яненості дослідних ділянок до кінця вегетації озимої пшениці.
Результати досліду свідчать, що найкращу ефективність у боротьбі з бур'янами отримано на варіантах застосування 4% «Ріверму» з повною нормою витрати гербіциду Пік (20 г/га). Зменшення рекомендованої норми гербіциду на 25% в баковій суміші з 4% «Рівермом» сприяло зменшенню забур'яненості дослідних ділянок на 89,2% (4-й варіант).
На аналогічному варіанті без добавки Ріверму загибель бур'янів досягала 72,6%, що істотно погіршило фітосанітарний стан та урожайність озимої пшениці.
Найгірша ефективність застосування гербіциду Пік виявлена на варіанті з половиною нормою препарату витрати (41,3%). Проте, добавка 4% рідкого органічного добрива «Ріверм» підвищила ефективність гербіциду до 51,1%(табл. 1).
Обприскування озимої пшениці баковою сумішшю рідкого органічного добрива та різними нормами витрати гербіциду Пік, 75% в.г. значно покращило фітосанітарний стан дослідних ділянок, що сприяло підвищенню

урожайності і одержанню зерна третього класу. При цьому на жодному варіанті не відмічено негативного (фітотоксичного) впливу на рослини.
Результати господарської і економічної ефективності бакової суміші органічного добрива і гербіциду Пік наведені в таблиці 2.
Таблиця 2. Господарська і економічна ефективність застосування рідкого органічного добрива Ріверм в баковій суміші з гербіцидом Пік, 75% в.г. на озимій пшениці (ІЗПР, 2008р.)

№ п/п Варіант Строк обробки Середня
урожайність,
ц/га Збережений
урожай,
ц/га Вартість
збереженого
урожаю,
грн./га Чистий
прибуток,
грн./га
1 Контроль (без обробки) --- 41,8 --- --- ---
2 Пік, 75% в.г.,
20 г/га + 4%
«Ріверм» кінець
фази
кущіння 47,7 5,9 743,4 644,3
3 Пік, 75% в.г., 20 г/га кінець
фази
кущіння 47,1 5,3 667,8 628,7
4 Пік, 75% в.г.,
15г/га+4%
«Ріверм» кінець
фази
кущіння 46,2 4,4 554,4 460,8
5 Пік, 75% в.г., 15 г/га кінець
фази
кущіння 45,3 3,5 441,0 407,4
6 Пік, 75% в.г.,
10г/га+4%
«Ріверм» кінець
фази
кущіння 44,6 2,8 352,8 273,2
7 Пік, 75% в.г., 10 г/га кінець
фази
кущіння 43,9 2,1 246,6 245,0
8 Пік, 75% в.г.,
20 л/га+ 4%
«Ріверм»
+ 1,5% «Ріверм» кінець
фази
кущіння,
кінець цвітіння 48,2 6,4 806,4 685,1
НІР 0,5% 2,39
Вартість 1 т зерна 3-го класу 1260 грн.
Затрати на гербіцид і «Ріверм» на 1га:
2-ий варіант - 99,1 грн./га; 3-ій варіант - 39,1 грн./га; 4-ий варіант -93,6 грн./га; 5-ий варіант - 33,6 грн./га; 6-ий варіант - 79,6 грн./га; 7-ий варіант- 19,6 грн./га; 8-ий варіант- 121,3 грн./га.
Найбільший урожай одержано при дворазовому внесені рідкого органічного добрива в кінці фази кущіння та в кінці цвітіння (48,2 ц/га).
Урожайність зерна озимої пшениці на контрольних ділянках у звітному році складала 41,8 ц/га. При застосуванні бакової суміші органічного добрива

«Ріверм» з повною нормою гербіциду - одержано прибавку урожаю 5,9 ц/га, що на 0,6 ц/га вище варіанту з застосування повної норми гербіциду (відповідно 47,7 і 47,1 ц/га). Зменшення норм витрату гербіциду на 25% разом з «Рівермом» забезпечило прибуток урожаю 4,4 ц/га. Аналогічний варіант без добавки «Ріверму» сприяв збереженню від втрат лише 3,5 ц/га або на 0,9 ц/га менше (табл.2). Найменшу урожайність одержано на варіанті 50% внесення гербіциду (2,1 ц/га). В той же час аналогічний варіант із добавкою «Ріверму» зберіг від втрат 2,8 ц/га.
Чистий прибуток від одноразового 4% застосування розчину рідкого органічного добрива «Ріверм» в кінці фази кущіння озимої пшениці рекомендованою нормою гербіциду Пік (20 г/га) складає 644,3 грн./га або на 15,6 грн. вище, ніж на варіанті одного гербіциду (628,7 га).
Більша різниця в урожаї та чистому прибутку одержана на варіанті внесення 75% норми витрати гербіциду: відповідно 0,9 ц/га і 106,4 грн./га.
При застосуванні половинної норми витрати гербіциду Пік чистий прибуток складає 245,0 грн./га. На аналогічному варіанті з добавкою 4% розчину «Ріверму» прибуток збільшується на 28,2 гривні на кожному гектарі.
Дворазове застосування рідкого органічного добрива «Ріверм» (в кінці фази кущіння і цвітіння) разом з гербіцидом сприяло одержанню 6,4 ц/га зерна на кожному гектарі або 685,1 гривень прибутку.
Висновки
Комплексна обробка озимої пшениці 4%-ним розчином рідкого органічного добрива «Ріверм» і гербіциду Пік сприяє:
- зменшенню норм витрати гербіциду на 20 - 25%;
- очищенню посівів від бур'янів на 89,2 - 97,5%;
- підвищенню врожайності на 10,5 - 15%.
Застосування рідкого органічного добрива «Ріверм» разом з хімічним захистом озимої пшениці від бур'янів дає змогу одержати додатково 3,5 -6,4 ц/га зерна з гектара, зменшити норму витрати гербіциду на 20 - 25% і
кошти на них, поліпшити фітосанітарний стан посівів та довкілля.Источник: http://agro-bio-tech.at.ua/index/udobrenie_quot_riverm_quot/0-15
Категория: Экологическое земледелие | Добавил: Владимир (13.01.2013) | Автор: ООО "АГРО-БИО-ТЕХ" E W
Просмотров: 1164 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

(095) 645-52-52 (098) 777-21-77
Копирование материалов сайта разрешается только с указанием ссылки www.wimpel.at.ua как на источник материала. 

Все права защищены!!! Copyright MyCorp © 2021